Vervroegd met pensioen

Vervroegd met pensioen

Vervroegd met pensioen? Voor steeds meer werknemers is dit mogelijk Vervroegd met pensioen gaan, voor veel mensen is dit een langgekoesterde droom. Voor velen kan deze droom dan ook werkelijkheid worden; in steeds meer cao’s wordt namelijk de mogelijkheid om enkele jaren vóór de AOW-leeftijd met pensioen te gaan vastgelegd.

Wat houdt deze regeling in?
De betreffende regeling wordt de Regeling Vervroegd Uittreden, ook wel RVU, genoemd. Sinds 1 januari is deze regeling van kracht, wat concreet inhoudt dat een grote groep werknemers in aanmerking komt voor een vervroegd pensioen. Hierbij worden bedrijven in staat gesteld hun werknemers 3 jaar eerder met pensioen te laten gaan. Deze regeling is tot en met 2025 van kracht, wat betekent dat men tot die tijd afspraken kan maken over het vervroegde pensioen.

Waarom is deze regeling van kracht gegaan?
Vanuit het kabinet is besloten deze pensioenafspraak te maken om ervoor te zorgen dat iedere inwoner van Nederland op een gezonde manier zijn of haar pensioen bereikt. Zo heeft niet elke zestiger zich voor kunnen bereiden op zijn of haar pensioen, waardoor het kabinet met deze tegemoetkoming komt.

Wie komt voor deze regeling in aanmerking?
Deze regeling geldt voornamelijk voor werknemers binnen beroepsgroepen waarin zwaar werk verricht wordt. Binnen deze beroepsgroepen komt het namelijk regelmatig voor dat werknemers meerdere jaren zwaar werk hebben verricht, wat ertoe heeft geleid dat zij daarna lastiger inzetbaar zijn. Sectoren waarin zware beroepen uitgeoefend worden profiteren dan ook van deze regeling, aangezien het door de moeilijk inzetbare werknemers voor beide partijen beter is om de werknemer met pensioen te laten gaan.

Levert deze regeling je een voordeel op?
Het feit dat je eerder met pensioen kunt gaan kan, uiteraard, gezien worden als voordelig. Echter, door gebruik te maken van deze regeling, kun je er financieel fors op achteruit gaan. Zo moeten mensen die de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben nog steeds inkomensbelasting betalen over de RVU.